За Савецкую Беларусь : орган Клецкага [падпольнага] РК КП(б)Б 1944, №7

Title

За Савецкую Беларусь : орган Клецкага [падпольнага] РК КП(б)Б 1944, №7

Source

Национальная библиотека Беларуси, Нацыянальная бібліятэка Беларусі