За Савецкую Беларусь : орган Клецкага [падпольнага] РК КП(б)Б 1944, №4

Title

За Савецкую Беларусь : орган Клецкага [падпольнага] РК КП(б)Б 1944, №4

Source

Национальная библиотека Беларуси, Нацыянальная бібліятэка Беларусі