За Савецкую Беларусь : орган Клецкага [падпольнага] РК КП(б)Б 1943, №2

Title

За Савецкую Беларусь : орган Клецкага [падпольнага] РК КП(б)Б 1943, №2

Source

Национальная библиотека Беларуси, Нацыянальная бібліятэка Беларусі